Hoofdstuk 1

Zorgprogramma's

Met de zorgprogramma's begeleidt de ROHA de kwaliteit en de uitvoering van de chronische zorg in de bij ons aangesloten praktijken. In 2023 voerden we voor alle zorgprogramma’s de reguliere ondersteuningsactiviteiten uit, zoals scholing en monitoring. Punt van aandacht hierbij is dat we signaleerden dat de kwaliteitscijfers een dalende trend lijken te laten zien.

Daarom zijn we een onderzoek gestart naar de kwaliteit van data in verschillende systemen. De analyse heeft geleid tot de conclusie dat de data, o.a. door omissies bij de leveranciers, niet betrouwbaar zijn geweest. In reactie hierop zijn we een project gestart om zo snel mogelijk met schone, betrouwbare data te kunnen werken die ons en de huisartsenpraktijken de juiste inzichten geven om verder te bouwen aan de kwaliteit van zorg.

Er is verder veel energie gestoken in het vergroten van de deelname aan het zorgprogramma Atriumfibrilleren. De aanwas is aanzienlijk: meer dan 30 praktijken kozen ervoor aan te sluiten op het programma. De deelname aan de overige programma’s bleef nagenoeg gelijk of steeg licht. Om het belang van leefstijl te onderstrepen, organiseerden we onze (goedbezochte) netwerkdag rond dit thema.

Artikelen