Hoofdstuk 3

Wijkgroepen

In 2023 hebben we ingezet op de verdere ontwikkeling van de wijkgroepen. De wijkgroepcoördinatoren zijn zoveel mogelijk gebiedsgericht gaan werken. Dit geeft meer ruimte voor verdieping van contacten in de wijk én het faciliteren van kruisbestuiving tussen wijkgroepen in hetzelfde gebied. Ook zijn er nieuwe voorwaarden en een financieringsplan opgesteld om de samenwerking in de wijk een stevige impuls te geven.

Bijeenkomsten

Vanuit de ROHA ondersteunden we in 2023 de wijkgroepen bij hun bijeenkomsten en alles daaromheen. Regelmatig werden bij deze bijeenkomsten buurtteams en OKT uitgenodigd, en soms ook de GGD, wijkagenten en bijvoorbeeld fysiotherapeuten.

Werken met spiegelinformatie

Binnen de wijkgroepen is dit jaar veel meer gewerkt met spiegelinformatie (intercollegiale toetsing) dan voorgaande jaren, waarbij een aantal keer gebruik is gemaakt van de ROHA-spiegelpakketten.

Bevindingen enquête

In maart 2023 hebben we een enquête gehouden onder de wijkgroepen om inzicht te krijgen in de tevredenheid over de wijkgroepen en om te leren waar nog kansen liggen. 74 van de 175 huisartsen naar wie de enquête was verzonden, vulden de vragenlijst in. Over het algemeen bleek uit de enquête dat huisartsen tevreden zijn met de wijkgroepen. De ondersteuning vanuit de ROHA wordt daarnaast erg gewaardeerd. Dit ligt in lijn met ons streven om nóg meer in te zetten op deze ondersteuning.

Overige activiteiten in 2023

  • Tijdens een bijeenkomst in mei zijn alle voorzitters van de wijkgroepen ingelicht over het plan om de kwaliteit van de wijkgroepen te bevorderen;
  • In juli vond de beoordeling van alle jaarplannen per wijkgroep plaats en de uitbetaling van de nieuwe (ION) financiering;
  • Er is een concept rolbeschrijving wijkgroepcoördinator opgesteld;
  • De verdeling van de wijkgroepen per wijkgroepcoördinator is zoveel mogelijk gebiedsgericht ingedeeld.

Innovatiebudget

Wijkgroep Czaar Peter heeft het innovatiebudget gebruikt voor een plan om de werkmethodiek rond patiënten met dementie te verbeteren.

Cijfers & ontwikkeling

3 nieuwe wijkgroepcoördinatoren zijn aangesteld


Aantal wijkgroepen

Praktijkhouders aangesloten bij een wijkgroep

180 van de in totaal 204 praktijkhouders26 HIDHA's/vaste waarnemers