Hoofdstuk 5

De ROHA in de breedte

De ROHA groeit en bloeit. Dat is ook nodig om het verschil te kunnen maken in de steeds complexere wereld waarin huisartsenpraktijken zich bewegen.

Tegen die achtergrond hebben we onze capaciteit in 2023 uitgebreid; bij onder andere financiën, team Zorg & Wijk, data security en op het secretariaat zijn fte's bijgekomen. Daarnaast hebben we een interne HR-afdeling opgezet en stelden we een senior communicatieadviseur aan om de groeiende vraag naar consistente communicatie aan te kunnen en te professionaliseren.

Tegelijkertijd hebben we ingezet in op de (verdere) ontwikkeling van de competenties van onze medewerkers. Zodat zij praktijken kunnen blijven ondersteunen om toekomstbestendige, goede zorg te bieden waarbij de patiënt centraal staat.

Artikelen