Hoofdstuk 4

Praktijkorganisatie

Hoe manage je een praktijk? Waar moet je allemaal aan denken als je start of stopt met een praktijk? En hoe zorg je ervoor dat je in je spreekkamer genoeg tijd overhoudt voor je patiënt?

Allemaal vragen die kunnen spelen bij het runnen en organiseren van een praktijk. De ROHA bood in 2023 brede ondersteuning aan op dit gebied. Bijvoorbeeld bij de interventies in het kader van het programma Meer Tijd Voor de Patiënt en bij het organiseren van intervisiegroepen. Daarnaast groeide het netwerk van praktijkmanagers, met als mooie mijlpaal de oprichting van een flexpool van managers die tijdelijk kunnen worden ingezet op diverse projecten. En er werd gestart met de begeleiding en ondersteuning aan zowel startende als stoppende praktijken. Hiermee willen we het praktijkhouderschap in onze regio behouden én bevorderen.

Artikelen