ROHA Jaarverslag 2023

De kracht van het collectief

De kracht van het collectief

De kracht van het collectief

Voorwoord

Voorwoord

De ROHA is volop in beweging en we zetten vol in op verdere professionalisering en het verbeteren van ons diensten- en ondersteuningsaanbod.

Een zichtbare uiting hiervan is dat we, samen met de leden, op weg zijn naar een gezamenlijk huisartseninformatiesysteem (HIS). In het veranderende huisartsenlandschap is goede samenwerking en samen optrekken hard nodig om overeind te blijven en verder te komen. Dat verstaan we onder de kracht van het collectief.

In nauwe aansluiting op bovenstaande zijn we een onderzoek gestart naar de kwaliteit van data in verschillende systemen. Data zijn de bron voor inzichten in prestaties en kwaliteit. Om daarop te kunnen sturen moet je er zeker van zijn dat de gegenereerde data correct zijn. We hopen het onderzoek in 2024 af te ronden om daarna met schone, betrouwbare data te werken die ons en de huisartsenpraktijken inzichten geven waarmee we de kwaliteit van zorg aan de Amsterdammers kunnen vergroten.

Ook de digitalisering in de zorg ontwikkelt zich continu. Als we de toegenomen vraag naar eerstelijnszorg het hoofd willen blijven bieden dan is de inzet van digitale middelen een must voor iedere huisarts én voor iedere Amsterdammer. Ook daarin ondersteunden en ontzorgden we het afgelopen jaar.

De samenwerking binnen de Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa) is verder vergroot, verdiept en versterkt. Zo heeft de AHa het programma Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP) door Zilveren Kruis voor alle aangesloten huisartsen weten te financieren. Een van de mooie resultaten van deze samenwerking!

Als ROHA bestaan we voor en dóór onze leden en in 2023 hebben we de band met onze leden verder verstevigd. Bijvoorbeeld door het inzetten van vaste contactpersonen die korte lijnen onderhouden met de huisartsen. Een belangrijke stap om de ROHA-praktijken te ondersteunen om optimale zorg te leveren aan de patiënt.

We kijken terug op een jaar vol nieuwe uitdagingen en kansen, in een werkveld waarin veel gebeurt. Als ROHA zijn we er om onze leden te ondersteunen en begeleiden bij bestaande en toekomstige ontwikkelingen. De kracht van het collectief is daarbij onontbeerlijk – sámen de stormen het hoofd bieden, sámen optimale zorg realiseren voor de Amsterdammers, sámen de huisartsenzorg toekomstbestendig maken.

Hartelijke groet,

Dion Zoontjens, Lonneke Reuser en Susan Wiegman

Hoofdstuk 1. Zorgprogramma's